Pompy ciepła – przegląd zasad działania i zastosowań

Monowalentne
Tutaj pompa ciepła jest jedynym generatorem ciepła w budynku. Ten tryb pracy jest odpowiedni dla wszystkich niskotemperaturowych systemów grzewczych o temperaturze zasilania do 55°C.

Monoenergetyczny
W tym trybie pracy, elektryczna pompa ciepła jest wspomagana przez elektryczną grzałkę wspomagającą. Jest to konieczne, szczególnie w przypadku wodnych pomp ciepła typu powietrze-woda, aby przy niższych temperaturach zewnętrznych zapewnić wystarczającą moc grzewczą. Podczas najdłuższych okresów pracy w zakresie temperatur do ok. -7°C pompa ciepła działa jako jedyny generator ciepła. Pod względem inwestycyjnym i ekonomicznym sensowne może być zastosowanie grzałki wspomagającej jako zabezpieczenia w ciągu kilku godzin, gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości.

Podwójny tryb pracy alternatywny
Do stałej temperatury zewnętrznej (np. 0°C) pompa ciepła dostarcza całą energię grzewczą. Gdy temperatura spada poniżej tej wartości, pompa ciepła wyłącza się, a drugi generator ciepła przejmuje pracę grzewczą.

Podwójny tryb pracy równoległej
Do pewnej temperatury zewnętrznej, sama pompa ciepła dostarcza potrzebną energię grzewczą. Drugi generator ciepła uruchamia się przy niższych temperaturach. Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej drugiej temperatury granicznej, pompa ciepła wyłącza się i drugi generator ciepła przejmuje całą pracę grzewczą. Inaczej niż w przypadku trybu alternatywnego z dwoma trybami pracy, pompa ciepła zapewnia znacznie większy udział w całkowitej rocznej mocy grzewczej.
Comments are Closed

© 2022: Moja-Energia.pl | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress